Upadłość konsumencka a kwestie spadkowe

Wielka grupa ludzi w tej chwili (a w szczególnie dłużników) zadaje sobie pytanie, co to jest upadłość konsumencka. Odpowiedź może być krótka albo niesłychanie długa. Z kolei niniejszy post mam nadzieję odpowie na wszelkie nurtujące Cię wątpliwości. Szczególnie możemy rzec, iż jest to nie mniej nie więcej jak obwieszczenie bankructwa w sytuacji, gdy stwierdzimy, że jesteśmy popadliśmy w stan niewypłacalności a ciągłe zwracanie naszego długu jest nierealne (np. kwoty rat są wyższe nasze zarobki).

Fundamentalnym elementem przy ogłoszeniu upadłości jest to, żeby nasza niewypłacalność zaistniała bez naszej winy. Oznacza to, iż przekredytowanie powstało obiektywnie bez naszej umyślnej winy (np. padliśmy ofiarą kanciarzy pieniężnych, którzy podpisali z nami umowę pożyczki gdzie wielkość odsetek stanowi lichwę). Nasza sprawa jest rozpatrywana przez sąd rejonowy według miejsca naszego zamieszkania. Do niego kierowany jest właśnie wniosek.

W przebiegu postępowania sąd sprawdza naszą sytuację finansową, sprawdza wiarygodność przedstawionych dowodów i ostatecznie decyduje o tym czy wydać postanowienie o ogłoszeniu upadłości w stosunku do nas. Powinniśmy wiedzieć, że w żadnym razie nie możemy sobie pozwolić na zatajenie majątku i innego tego typu ruchy. Może to, bowiem zniweczyć nasze szanse na obwieszczenie bankructwa na długi okres czasu.
Upadłość konsumencka to instytucja ustawowa, która do naszego prawodawstwa została wprowadzona pod koniec roku 2009. Zasady odnośnie jej wykorzystywania mieszczą się w ustawie o prawie upadłościowym i naprawczym. Powinno się w tym miejscu wskazać, że do tej pory z możliwości ogłoszenia upadłości mogły korzystać tylko przedsiębiorstwa. Natomiast na chwilę obecną jest to również wykonalne w wypadku konsumentów. Jej przeprowadzenie nie jest prostym zajęciem, wymaga profesjonalnej wiedzy prawniczej i sporej wytrwałości (całość postępowania razem z przeprowadzeniem procedury spłaty może potrwać przeszło trzy lata).

Jednakże upadłość konsumencka w bardzo wielu przypadkach stanowi znakomitą alternatywę dla jednostek, które mają już postępowanie komornicze. Na taki stan rzeczy wpływa sporo wytycznych. Musimy, bowiem wiedzieć, upadłość konsumencka osób fizycznych że egzekucja komornika mieści w sobie poważne nakłady (opłacamy koszty egzekucji, koszty zastępstwa w procedurze egzekucyjnej itp.) a prócz tego nierzadko z tego, co nam ściąga komornik niepokrywane są chociażby odsetki od kapitału naszego zadłużenia a co za tym idzie nasz dług zamiast maleć jeszcze rośnie. Jest to ścieżka donikąd.

Upadłość konsumencka rozwiążuje ten problem. Jeśli się na nią zdecydujemy to sąd wyznacza nam osobę syndyka, który z kolei przygotowuje schemat spłat. Opłacanie zadłużeń trwa najwyżej 3 lata a po tym okresie niezwrócone długi podlegają umorzeniu. Znaczy to, że nikt już może ich od nas dochodzić.

Upadłość konsumencka w 2016 r. to niezwykle rozgorzały temat, szczególnie pośród osób, które w przeszłości wzięły dużo zobowiązań a na czas dzisiejszy nie radzą sobie z ich zwrotem. Możemy, w związku z tym postawić tu pytanie, z czym wiąże się tak ogromne zainteresowanie właśnie tą instytucją ustawową (wszak procedury te zostały zainicjowane już z końcem mozna zajrzec tutaj 2009 roku). Jak się, bowiem okazuje wszystko jest powiązane z nowelizacją tych uregulowań ustawowych, która nastąpiła w grudniu 2014 r. Od tego momentu system ogłoszenia upadłości uległ poważnej liberalizacji, przez co może z niej korzystać więcej jednostek mających znaczne kłopoty ze swoim zadłużeniem.

Dla tego przykładu objawia się, iż rok 2016 jest rokiem zmiany, wówczas gdy chodzi o upadłość konsumencką. Na chwilę teraźniejszą możemy, bowiem już liczyć postanowienia sądów w tym temacie na setki przykładów (w pierwszym roku funkcjonowania przepisów było to tylko kilkanaście postanowień na kilkaset wniesionych wniosków). Możemy spostrzec, iż sądy coraz przychylniej podchodzą do kłopotów osób przekredytowanych.

W praktyce jak się, albowiem okazuje upadłość konsumencka jest jedynym sensownym wyjściem dla jednostek, które popadły w spiralę obciążenia i nie mają autentycznych szans na spłatę swojego obciążenia. Każdy, kto posiada, choć minimalną styczność z branżą kredytową albo pożyczkową poznał przypadki osób, które niejednokrotnie nie z własnej winy znalazły się w pożyczkowej pułapce (np. zadłużyły się nadmiernie, żeby ratować ciężko chorego członka rodziny).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *